Forbrugerelektronikkens helbredsskadelige stoffer

Næsten alle danskere ejer i dag enten en computer og en smartphone og som bonus ejer rigtig mange også en tablet. De elektroniske produkter fylder mere og mere i vores arbejde, men også i vores fritid.

Tablets og smartphones må siges at være en af verdens mest invasive forbrugsgoder. I Danmark alene blev der i år 2014 solgt 2,6 millioner smartphones.

Der bliver sat store spørgsmålstegn ved, hvordan invasionen af smartphones, tablet og computere påvirker vores helbred.

Det nye er, at vi har teknologien på os døgnet rundt. Vi ved ikke, hvad påvirkningen er af denne strålingsbelastning.

electronics

Vi ved dog, at forbrugselektronikken er produceret af en lang række forskellige materialer som glas, plastik og metaller.

Tungmetallerne udgør et sundheds- og miljøproblem

Helbredsproblemet opstår, fordi der i materialerne er en stor mængde af tungmetaller, som bly, kviksølv, beryllium osv. Som potentielt set er skadelig for mennesker og miljøet.

Bly og kviksølv er på nuværende tidspunkt blevet forbudt i henhold til RoHS-direktivet, som ikke er en lov, men en forordning, hvor EU sætter restriktioner på brugen af tungmetaller i fabrikationen af elektronisk udstyr.

Problemerne med tungmetallerne opstår dog ikke før, at de forskellige devices skal genbruges.

Problemet er størst med smartphones, fordi deres gennemsnitslevetid er helt nede på 18 måneder, hvor langt de fleste computer har en levetid på 2 – 3 år før de bliver kasseret.

I dag udgør elektronisk affald 2 % af vores samlede affald, men samtidig så udgør de 2 % af affaldet 70 % af de giftige affaldsstoffer vi producerer.

Dette betyder, at det både er et miljømæssigt og sundhedsmæssigt problem vi står overfor. Den gode nyhed er, at i dag er det kun 12 % af det elektroniske affald, som genbruges og dermed er der virkelig plads til forbedring.

poison

Den århusianske virksomhed Refurb opkøber brugte computere, og har bygget et forretningskoncept op omkring problematikken, hvor de opkøber computerne fra virksomheder og offentlige institutioner giver dem et eftersyn for derefter at sælge dem igen, men nu med en 2 års garanti.

De er en del af en ny generation af grønne virksomheder, som tager disse udfordringer seriøst.

Dette afhjælper ikke direkte problematikken, men forlænger computernes levetid og udskyder dermed problematikken.

Den sundhedsfremmende, men helbredsskadende smartphone

En af de mest kendte brugssituationer for smartphones er løbeturen, hvor langt de fleste danskere i dag har installeret enten Endomondo eller Nike Running eller et andet løbeprogram.

Samtidig er der lavet et uendeligt antal apps, som skal hjælpe brugeren med deres kost.

Smartphonen er med andre ord blevet solgt på, at den skulle kunne hjælpe folk i deres stræben efter idealkroppen.

Problemet er bare, at den daglige brug og til tider overdrevne brug af smartphones også har negative konsekvenser for vores helbred. Konsekvenserne er alt fra ”smartphone nakke” til, at lyset fra skærmen ødelægger vores søvn og dermed skader helbredet.

Hvad gør man?
I forhold til at minimere forbrugerelektronikken negative konsekvenser, er der to forskellige strategier. Den ene er fokuseret på minimere brugen af smartphones, så de negative fysiologiske konsekvenser ikke opstår.

broken-phone

Den anden handler om at være klog i forhold til køb og afskaffelse af forbrugerelektronik, så man undgår unødig eksponering af de farlige tungmetaller.

Forbrugerkemi har lavet en liste over, hvad man som forbruger kan gøre, hvis man vil minimere risiciene og eksponeringen af de skadelige stoffer.

– Køb svanemærket forbrugerelektronik. Uanset om der er tale om computer, tv eller smartphones.
– Køb TCO-mærket forbrugerelektronik, som stiller krav til producenternes anvendelse af plastik.
– Luft ud hyppigt, især når produkterne er nye, fordi det er der, at der er størst fordampning af de skadelige kemikalier.
– Tør computeren af for støv. Nogle af de giftige stoffer binder sig kemisk til støv.
– Hav en god håndhygiejne.
– Lad ikke produkterne ligge i hjemmet, når de ikke bliver brugt længere, men send dem til genbrug.